Hej nie było mnie w szkole i tego nie kumam mógłby mi ktoś je rozwiązać te działania z rozpisaniem ich.Dam naj !!!! i 77pkt.


1. -3-(-2)+(-3)+4-(-7)+10-(-3+2)=

2. -4-7+3+(-7)+(-4)-(-2)+(-8)=

3. -3*2+(-8)*(-2)=

4. (-8):(-2)+16:(-4)=

5. -jedna dwunasta*(-3)+(-jedna czwarta)*(-64)=

6. dwie piąte:(-trzy piąte)+jeden i dwie piąte-(-dwie i jedna czwarta)*(-cztery piąte)=


* =znak mnożenia

3

Odpowiedzi

2010-03-02T17:30:06+01:00
Przy opuszczaniu nawiasów zmienia się znak na przeciwny, gdy przed nawiasem jest minus. Liczby z plusem dodajesz osobno, z minusem osobno. Zostawiasz znak tej liczby, której wartość bezwzględna jest większa
1. -3-(-2)+(-3)+4-(-7)+10-(-3+2)=-3+2-3+4+7+10+3-2=29-5=24

2. -4-7+3+(-7)+(-4)-(-2)+(-8)=-4-7+3-4+2-8= -23+5=-18

3. -3*2+(-8)*(-2)=-6+16=10

4. (-8):(-2)+16:(-4)=4+(-4)=4-4=0

-jedna dwunasta*(-3)+(-jedna czwarta)*(-64)=
-1/12*(-3)+(-1/4)*(-64)=
1/4+16 = 16i1/4

dwie piąte:(-trzy piąte)+jeden i dwie piąte-(-dwie i jedna czwarta)*(-cztery piąte)=

2/5:(-3/5)+1i2/5-(-2i1/4)*(-4/5)=
2/5*(-5/3)+ 7/5-(-9/4)*(-4/5)=
-2/3+7/5-9/5=-10/15+21/15-27/15= -16/15= -1i1/15
-----------------
/ oznacza kreskę ułamkową)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:31:51+01:00
1. -3-(-2)+(-3)+4-(-7)+10-(-3+2)=-3+2-3+4+7+10+3-2=18
Chodzi o to, ze jeśli przed wyrażeniem w nawiasie masz -, to wszystko co w nawiasie zmienia znak na przeciwny, a jeśli + to po prostu znika nawias.
No i np. -(+)=-
-(-)=+
+(-)=-
+(+)=+
2. -4-7+3+(-7)+(-4)-(-2)+(-8)= -4-7+3-7-4+2-8=-25

3. -3*2+(-8)*(-2)=-6+16=10
Tutaj pamiętamy o kolejności działań, czyli ze mnożenie pierwsze.
I jeśli mnożymy dwie liczby ujemne, mamy liczbę dodatnią, jeśli dwue dodatnie to też oczywiście dodatnią, a jeśli ujemną i dodatnią to mamy liczbę ujemną.

4. (-8):(-2)+16:(-4)=4-4=0
dzielenie obejmuja te same zasady co mnożenie, a więc -:- = +
+:+=+
-:+=-

5. -jedna dwunasta*(-3)+(-jedna czwarta)*(-64)=
trzy dwunaste+16= 16 i trzy dwunaste= 16 i jedna czwarta

6. dwie piąte:(-trzy piąte)+jeden i dwie piąte-(-dwie i jedna czwarta)*(-cztery piąte)=

-dwie trzecie + 1 i dwie piąte - (1 i cztery piąte)=-dwie trzecie+siedem piątych -dziewięc piątych = -dziesięć piętnastych+ dwadzieścia jeden piętnastych - dwadzieścia siedem piętnastych = -16/15


Jakbyś miała pytania, pisz, bo tak to trudno wytłumacczyć:)
2010-03-02T18:13:41+01:00
1. -3-(-2)+(-3)+4-(-7)+10-(-3+2)=-3+2+3+4+7+10=23
2. -4-7+3+(-7)+(-4)-(-2)+(-8)=-4-7+3+7+4+2+8=13
3. -3*2+(-8)*(-2)=-6+(-16)=-6+16=10
4. (-8):(-2)+16:(-4)=-4+(-4)=-4+4=0
5. -jedna dwunasta*(-3)+(-jedna czwarta)*(-64)=jedna czwarta+16=16 i jedna czwarta
6. dwie piąte:(-trzy piąte)+jeden i dwie piąte-(-dwie i jedna czwarta)*(-cztery piąte)=dwie piąte*(-pięć trzecich)+ siedem piątych-(-dziewięć czwartych)*(-cztery piąte)=dwie trzecie+ siedem piątych-dziewięć piątych=dziesięć piętnastych+dwadzieścia jeden piętnastych-dwadzieścia siedem piętnastych=cztery piętnaste.