Odpowiedzi

2010-03-02T17:28:17+01:00
Listy św.Pawła do :
kolosan
efezjan
rzymian
koryntian
filipian
galatów
12 4 12
2010-03-02T17:29:20+01:00
Do mieszkańców Filppi
Do Kolosan
Do Rzymian
Do Galatów
Do Koryntian
Do Efezjan
10 4 10
2010-03-02T17:31:32+01:00
Św.Paweł z Tarsu jets uważany za autora 13 listów . Pisał je do rzymian(1 list) , Koryntian (2 listy) , Galatów (1 list) ,efezjan (1 list) ,Filipian (1 list) , Kolosjan (1list) , Tesaloniczan (2listy) , Tymoteusza (2 listy) , Tytusa (1 list), Filemona (1list)
11 4 11