Podziel podane niżej wydarzenia na przyczyny:
a) wybuchu powstania listopadowego
b) jego klęski

1.Obojętność rządów państw europejskich wobec sprawy powstańczej
2. wieści o wydarzeniach w Europie ( rewolucja we Francji, zwycieskie powstania w Belgii i Grecji)
3. Łamanie przez cara postanowień konstytucji
4. Nieudolność wyższych dowódców
5. Brutalne postępowanie wielkiego księcia Konstantego oraz innych urzędników carskich
6. Plany udziału wojska polskiego w interwencji rosyjskiej w zachodniej Europie; brak decyzji sejmu w sprawie reform dotyczących położenia ludnosci wiejskiej
7. rosyjska przewaga militarna

PRosze o szybka POMOC;***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:32:26+01:00