Odpowiedzi

2010-03-02T17:36:48+01:00
Sobor 1
325rok miejscowosc nicea
zwolal sylwester 1
temat wspolistotnosc syna z ojcem
sobor2
381rok w konstantynopolu
zwolal damazy 1
temat boskosc ducha swietego
sobor 3
431rok miejsce efez
zwolal celestyn 1
temat maryja bogurodzica
sobor 4
451rok miejsce chalcedon
zwolal leon 1
temat dwie natury w boskiej osobie jezysa chrystusa
1 3 1
2010-03-02T19:44:04+01:00
Jest to uroczyste zgromadzenie biskupów całego świata, pod przewodnictwem papieża, obradujące nad istotnymi sprawami Kościoła dotyczących problemów wiary i moralności.
Ostatni sobór powszechny- Sobór Watykański II - odbył się w latach 1962-1965.