Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:33:21+01:00
Ponieważ m. Bałtyckie łączy się z oceanem.
-wpływanie rzek słodkich do morza
- 3 do końca nie wiem.
2.
Skutkami zanieczyszczeń Bałtyku jest wyginięcie, ryb zamieszkałych w morzu, oraz zamieranie, ptaków, i zwierząt. szkodliwe substancje w Bałtyku dla człowieka mogę spowodować, różnego typu choroby skóry, jak i układu oddechowego, doprowadzającego do nowotworów.
3.
-wody słodkie powstałe w wyniku roztopów wiosennych w zatoce Botnickiej
-słodkie wody z rzek
- mały przepływ wód słonych z Oceanu Atlantyckiego przez Cieśninę Kattegat
4.
Skutki zanieczyszczeń Bałtyku:
-eutrofizacja wód-spływ fosforanów i azotanów powoduje użyźnienie wód akwenu, czego skutkiem jest szybkie rozmnażanie się glonów intensywnie pobierających z wody tlenu, masowego śnięcia ryb i do powstania przy dnie tzw. beztlenowych pustyń siarkowodorowych (ok 10% powierzchni dna);
-kumulacja metali ciężkich w organizmach żywych, szczególnie w organizmach będących na końcu łańcucha troficznego(żywieniowego)
1 5 1
2010-03-02T17:34:58+01:00
1.Utrudniony dostęp do oceanu światowego
2.Płytkość morza
3.Duża dostawa wód słodkich
4.Małe parowanie powieszchniowe
1 5 1