W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50%
tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców
i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz
obliczenia.

3

Odpowiedzi

2009-10-19T20:36:19+02:00
Klasa IIIA:
50% - 16 chłopców
50% - 16 dziewczyn
RAZEM: 32 osoby

Klasa IIIB:
25% - 7 chłopców
75% - 21 dziewczyn
RAZEM: 28 osób

Klasa IIIC:
48% - 12 chłopców
52% - 13 dziewczyn
RAZEM: 25 osób

Wszyscy uczniowie: 32+28+25=85
Wszystkie dziewczyny: 50

Obliczam procent dziewczyn w stosunku do wszystkich uczniów klas III:

50/85 * 100%=59% (w zaokrągleniu)

Pozdrawiam!
16 4 16
2009-10-19T20:38:40+02:00
III A
chłopaki 50% - 16
100% - 32
dziewczyny 50% - 16

III B
chłopaki - 25% - 7
100% - 28
dziewczyny - 75% - 21

III C
chłopaki - 48% - 12
100% - 25
dziewczyny - 52% - 13

16+21+13=50
32+28+25=85
50/85=58,82%≈59%

lub

50+75+52=177 (%)
177:3=59%
Dziewczęta stanowią 59% uczniów.

21 2 21
  • Użytkownik Zadane
2009-10-19T20:39:26+02:00
W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy
zatem mamy że 50%*x=16, (50/100)*x=16, (1/2)*x=16 /:(1/2),
x=16:(1/2), x=(16/1)*(2/1)=32
więc w III a jest 32-16=16 dziewcząt
W klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy
zatem mamy 25%*x=7, (25/100)*x=7, (1/4)*x=7 /:(1/4), x=7:(1/4), x=(7/1)*(4/1)=28
więc w IIIb jest 28-7=21 dziewcząt
W klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy
zatem mamy 48%*x=12, (48/100)*x=12, (12/25)*x=12 /:(12/25), x=12:(12/25), x=(12/1)*(25/12)=(25/1)=25
zatem w III c jest 25-12=13 dziewcząt
Zatem ogólnie dziewczęta stanowią
(16+21+13)/(32+28+25)=50/85=0,58823529...≈0,59=0,59*100%=59% klas trzecich
9 4 9