Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-19T20:48:57+02:00
Reformy Solona:
594 r. p.n.e. – archont Solon przeprowadził w Atenach reformy.
Unieważnił długi, dłużników sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze.
Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku.
Podzielił Ateńczyków na 4 klasy majątkowe:
1. Pięćsetmiarowcy – przynajmniej 500 miar zboża dochodu
2. Hippeis (jeźdźcy) – przynajmniej 300 miar zboża
3. Zeugitai (mający zaprzęg wołów) – 200 do 300 miar zboża
4. Teci (robotnicy najemni) – klasa najuboższa
Tylko przedstawiciele najbogatszej klasy mieli dostęp do najwyższego urzędu w państwie – urzędu ARCHONTA. Sprawowanie wszystkich urzędów było bezpłatne i wiązało się z ponoszeniem kosztów. Zamykało to drogę do nich ludziom biednym i zmniejszało ryzyko korupcji (za to szerzyła się ona w Sparcie wśród Eforów)
Obywatele trzech wyższych klas musieli podczas wojny służyć w:
1. Jeździe
2. Ciężkozbrojnej piechocie (hoplici)
Najubożsi, których nie stać było na kosztowne uzbrojenie, służyli w armii jako lekkozbrojni.
TIMOKRACJA– ustrój wprowadzony przez Solona (rządy oszacowanych)
ZGROMADZENIE LUDOWE (ekklesia)
1. Wszyscy, nawet najubożsi, mieli prawo brać w nim udział
2. Podczas walk politycznych każdy musiał opowiedzieć się po jednej ze stron
3. Wybierało urzędników
4. Przyjmowało coroczne sprawozdania urzędników
5. Decydowało o wojnie i pokoju
6. Decydowało o zawieranych sojuszach
7. Wybierało sędziów ludowych (poprzez losowanie)
8. Dyskutuje nad projektami Rady Czterystu, przyjmuje je lub odrzuca
9. Nie mogło formułować własnego projektu

Reformy Klejstenesa:
Klejstenespolityk ateński z rodu Alkmeonidów. Założyciel demokracji ateńskiej. Obalił tyranię Pizystratów (510 p.n.e.), pozyskawszy pomoc króla Sparty, Kleomenesa I. Oparł się na ludzie (demos), usunął z kraju arystokratycznych przywódców.
Wtedy przeprowadził reformę ustrojową (508/507 p.n.e.):
1) podział na plemiona, bractwa i rody zastąpił podziałem terytorialnym.
2) Attykę podzielił na 3 okręgi (Ateny, wybrzeże, śródlądzie), a każdy okręg na 10 trytties ("trójek"). 3 trytties (po jednej z każdego okręgu) tworzyły fylę (podstawowa jednostka terytorialna), na którą składały się demy (od tego czasu nazwę demu umieszczano zamiast nazwiska ojca i pełniła ona funkcję nazwiska).
3) nadał prawa obywatelskie metojkom (cudzoziemcom osiadłym na stałe w Attyce).
4) zwiększył liczbę radnych bule (do 500), ustanowił urząd 10 wodzów (strategów) i wprowadził sąd skorupkowy (ostracyzm).
Celem reformy było zmniejszenie roli arystokracji, zatarcie różnic majątkowych i wymieszanie społeczeństwa.