Samodzielnie uzupelnij zdania prawdziwymi informacjami i zapisz skrotami wyrazy z nawiasami

Autor ANtygony,............zyl w v w [przed nasza erą].....
Najslynniejsze dramaty szekspira [miedzy innymi]......;.........................................................................................................................Wladyslwa Reymond w 1924 r otrzymal nagrode nobla za powiesc[pod tytulem]...................................................................................................................... Metafory,epitety,porownania [i tak dalej].... są to........................................................................................
W ............ Krasickiego bohaterowie zwierzęcy maja znaczenie alegoryczne,[to znaczy] sa wyobrazeniami ludzich charakterow i zachowan

2

Odpowiedzi

2010-03-02T17:43:26+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:43:56+01:00

Autor Antygony Sofokles zyl w V w [przed nasza erą].
Najslynniejsze dramaty szekspira [miedzy innymi "Romeo i Julia", "Hamlet", "Makbet", "Otello", "Juliusz Cezar". Wladyslwa Reymond w 1924 r otrzymal nagrode nobla za powiesc pt: "Chłopi". Metafory,epitety, porównania są to środki stylistyczne.
W bajkach Krasickiego bohaterowie zwierzęcy maja znaczenie alegoryczne, to znaczy sa wyobrazeniami ludzich charakterow i zachowan.