1. Uzupełnij zdania:
W XII i XIII wieku kompozytorzy działający przy ................................. przyczynili się do rozwoju nowych form muzycznych, np. motetu.

Równolegle rozwijała się muzyka świecka wędrowych poetów i kompozytorów: ................... i ..................... .

W Polsce pierwsze utwory religijne pojawiły się w ..... wieku. Pierwszą pieśnią w języku polskim jest................., napisana prawdopodobnie w ...... wieku.


zad. 2
W dostępnych źródłach sprawdź jak w epoce średniowiecza nazywano wędrownych muzyków w różnych krajach. Wpisz te nazwy w puste miejsca.

Francja- trabadurzy, truwerzy
kraje skandynawskie-
Ruś-
Niemcy-
Polska-

Błagam zadania potrzebne na teraz! proszę o pomoc. ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T22:14:15+02:00
1. Uzupełnij zdania:
W XII i XIII wieku kompozytorzy działający przy kościołach przyczynili się do rozwoju nowych form muzycznych, np. motetu.

Równolegle rozwijała się muzyka świecka wędrowych poetów i kompozytorów: trubadurzy i truwerzy .

W Polsce pierwsze utwory religijne pojawiły się w X wieku. Pierwszą pieśnią w języku polskim jest Bogurodzica, napisana prawdopodobnie w XII/XlV wieku.


zad. 2
W dostępnych źródłach sprawdź jak w epoce średniowiecza nazywano wędrownych muzyków w różnych krajach. Wpisz te nazwy w puste miejsca.

Francja- trabadurzy, truwerzy,
kraje skandynawskie- skaldowie
Ruś- kobziarze, lirnicy, skomorochowie
Niemcy- szpilmani
Polska- igrcowie
14 4 14
2009-10-19T23:15:42+02:00
Zad1
1. kościołach
2.trubadurzy i truwerzy .
3. X
4.Bogurodzica XII/XiV wieku.

zad2

Francja- żonglerzy
kraje skandynawskie- skaldowie
Ruś- kobziarze, skomorochowie
Niemcy- szpilmani
Polska- igrcowie
13 3 13