Odpowiedzi

2010-03-04T16:29:40+01:00
Niewątpliwie Jan Paweł II jest moim autorem w dziedzinie obrony praw człowieka. Pspieź problematykę poszanownia praw człowieka poruszał w licznych encyklikach i wystąpieniach. Był nazywany "Papieżem praw człowieka". Dzięki wielu życiowym doświadczeniom był bardzo wrażliwy i czuły na cierpienia innych. To pomagało mu w służbie Bogu i bliźnim. Papież Jan Paweł II walczył o ochronę praw człowieka na całym świecie. Był przeciwny dyskryminacji rasowej, klasowej, wyznaniowej czy kulturowej. Mówiąc o prawach człowieka, Papież wiele razy zwracał uwagę na dehumanizujący wymiar kapitalizmu. Wcześniej krytykował socjalizm. Jan Paweł II podkreśla, że Kościół powinien zapobiegać sprzymierzeniu się demokracji z relatywizmem etycznym, że ma uczyć jak odpowiedzialnie korzystać z wolności, która jest niezbywalnym prawem każdego człowieka.