Zad.1
Przedstaw treść zadania w postaci równania.
Krzyś jest o 4 lata starszy od Oli, a Ola o rok starsza od Basi. Razem mają 21 lat. Ile lat ma Basia?
Zad.2
Janek dodał cztery liczby, z których każda następna była o 1 mniejsza od poprzedniej, i otrzymał 34. Jakie liczby dodał?
Zad.3
Ania wybrała pewną liczbę, po czym zsumowała połowę, jedną czwartą i jedną ósmą tej liczby. Otrzymała 21. Jaka to liczba??

Proszę o dokładne obliczenia :)

3

Odpowiedzi

2010-03-02T17:50:11+01:00
Zad.1
Krzyś to x
Ola to y
Basia to z
x=y-4
z=y+1
x+y+z= 21 lat
x=10 lat
y=6 lat
z=5 lat
zad.2
10,5
9,5
8,5
7,5 Takie liczby dodał.
Zad.3
Tego zadania 3 nie wiem:D
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:00:23+01:00
1.
x-krzys
y-ola
z-basia

x+y+z=21
x=y+4
y=z+1

y+4+y+z=21
x=y+4
z=y-1

y+4+y+y-1=21
x=y+4
z=y-1

3y=18
x=y+4
z=y-1

y=6
x=y+4=6+4=10
z=y-1=6-1=5
odp: basia ma 5 lat
2.
a+b+c+d=34
b=a-1
c=b-1
d=c-1

a+(a-1)+(a-1-1)+(a-1-1-1)=34
b=a-1
c=b-1
d=c-1

a+a-1+a-1-1+a-1-1-1=34
b=a-1
c=b-1
d=c-1

4a=40
b=a-1
c=b-1
d=c-1

a=10
b=a-1=10-1=9
c=b-1=9-1=8
d=c-1=8-1=7
odp: byly to 10 9 8 i 7.
3.
x-szukana liczba

1/2x+1/4x+1/8x=21
4/8x+2/8x+1/8x=21
7/8x=21
x=21:7/8
x=21/1×8/7=24
odp: szukana liczba to 24
2010-03-02T18:14:38+01:00
Zad1 - nie wiem
Zad2
x - 1 liczba
y - 2 liczba
ż - 3 liczba
a - 4 liczba
x + (y-1) + (ż-2) + (a-3) = 34
34/4 = 8,5
x = 8,5
y = 9,5
ż = 10,5
a = 11,5
zad3
x = niewiadoma liczba
1/2x+1/4x+1/8x = 21 /*8
8 * 1/2x + 8 * 1/4x + 8 * 1/8x = 21*8
4x + 2x + x = 168
7x = 168 //7
x = 24