1.Przedstaw równania reakcji zapisem jonowym i skróconym zapisem jonowym.
a)Ba(OH)₂+ 2 HNO₃ ---------->Ba(NO₃)₂ + 2 H₂O
b)2 KOH + H₂SO₄------------->K₂SO₄+ 2 H₂O
c)Ca(OH)₂ + 2 HMnO₄--------->Ca(MnO₄)₂ + 2 H₂O
d) 2 LiOH + H₂CrO₄----------->Li₂CrO₄ + 2H₂O

1

Odpowiedzi

2010-03-02T21:21:45+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)
Ba(OH)₂+ 2HNO₃---->Ba(NO₃)₂ + 2H₂O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2NO₃⁻---->Ba²⁺ + 2NO₃⁻ +2H2O
2H⁺ + 2OH⁻---->2H2O

b)
2KOH + H₂SO₄---->K₂SO₄ + 2H₂O
2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻----->2K⁺ + SO₄⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻---->2H2O

c)
Ca(OH)₂ + 2 HMnO₄---->Ca(MnO₄)₂ + 2 H₂O
Ca²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2MnO₄⁻---->Ca²⁺ + 2MnO₄⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻---->2H2O

d)
2LiOH + H₂CrO₄---->Li₂CrO₄ + 2H₂O
2Li⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + CrO₄²⁻----->2Li⁺ + CrO₄²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻---->2H2O
3 5 3