Uzupełnij zdania:
a)węgiel w związkach organicznych jest zawsze.......-wartościowy
b)nazwy wszystkich węglowodorów nasyconych mają końcowkę....
c) węglowodory uporządkowane według zwiększającej............ tworzą szereg............, w którym każdy następny węglowodór różni sie od poprzedniego grupą......
d)wzór ogolny węglowodorów nasyconych, zwanych również........., można zapisac CnH......, gdzie n oznacza liczbę atomów...... w cząsteczce

1

Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)węgiel w związkach organicznych jest zawsze cztero-wartościowy
b)nazwy wszystkich węglowodorów nasyconych mają końcówkę -an
c)węglowodory uporządkowane według zwiększającej się liczby atomów węgla tworzą szereg homologiczny węglowodorów łańcuchowych nasyconych w którym każdy następny węglowodór różni się od poprzedniego grupą CH₂
d)wzór ogólny węglowodorów nasyconych, zwanych również alkanami można zapisać CnH₂n+₂,gdzie n oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce alkanu
125 4 125