A)(2x(do kwadratu) - 4x)- (9x(do kwadratu) + 9 )-(-4x -15x (do kwadratu)=
b)a(do kwadratu) - n3a + 5 ) - (2a (do kwadratu) +7a+2) + (-3a(do kwadratu) - a +2)=
c)5a + (6a-4b+(3a+6)+2a-7b+3=
d)(3x_x(do kwadratu))-(-2x(do kwadratu)+3x)-6x(do kwadratu)-2x)=
e)2a(do kwadratu)-4a+6)-(3a(do kwadratu)+6a+5)+(a4a(do kwadratu) -a +5) =

PROSZE O SZYBKA ODP. Z GÓRY DZIĘKI :*

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:02:45+01:00
A)
(2x² - 4x) - (9x² + 9 ) - (-4x -15x²) =
= 2x² - 4x - 9x² - 9 + 4x + 15x² =
= 8x² - 9

b)
W tym przykładzie pojawiło się wyrażenie n3a, przewiduję że przypadkowo napisałeś/aś to ,,n'', więc ja uznam to jako 3a
(a² - 3a + 5) - (2a² + 7a + 2) + (-3a² - a +2) =
= a² - 3a + 5 - 2a² - 7a - 2 -3a² - a +2 =
= -4a² - 11a + 5

c)
5a + (6a - 4b) + (3a + 6) + 2a - 7b + 3 =
= 5a + 6a - 4b + 3a + 6 + 2a - 7b + 3 =
= 16a - 11b + 9

d)
(3x - x²) - (-2x² + 3x) - (6x² - 2x) =
= 3x - x² + 2x² - 3x - 6x² + 2x =
= 2x - 5x²

e) Zdaję mi się że pomyliłeś/aś się przy przepisywaniu, chodzi mianowicie o wyrażenie a4a² , a to potraktuję to jako
a + 4a² - a +5)

(2a²- 4a + 6) - (3a² + 6a + 5) + (a + 4a² - a + 5) =
= 2a²- 4a + 6 - 3a² - 6a - 5 - a - 4a² + a - 5 =
= -5a² -10a -4

;-))
2010-03-02T18:06:16+01:00
A)(2x² - 4x)- (9x² + 9 )-(-4x -15x²)= 2x² - 4x - 9x² - 9 + 4x + 15x² = 8x² - 9
b)(a² - 3a + 5 ) - (2a² + 7a + 2) + (-3a² - a +2) = a² - 3a + 5 - 2a² - 7a - 2 - 3a² - a + 2 = - 4a² - 11a + 5
c)5a + (6a - 4b + (3a+6) + 2a - 7b + 3 = 5a + 6a - 4b + 3a + 6 + 2a - 7b + 3 = 16a - 11b + 9
d)(3x - x²) - (-2x² + 3x) - 6x² - 2x) = 3x - x² + 2x² - 3x - 6x² - 2x = -5x² - 2x
e)(2a² - 4a + 6) - (3a² + 6a + 5) + (4a² - a + 5) = 2a² - 4a + 6 - 3a² - 6a - 5 + 4a² - a + 5 = 3a² - 11a + 6

Chyba tak, dziwnie napisane przykłady ;/
2010-03-02T18:06:41+01:00
A) (2x²-4x)-(9x²+9)-(-4x-15x²)=2x²-4x-9x²-9+4x+15x²=8x²-9
b) (a²-3a+5)-(2a²+7a+2)+(-3a²-a+2)=a²-3a+5-2a²-7a+2-3a²-a+2=4a²-11a+9
c) 5a + (6a-4b+(3a+6)+2a-7b+3=5a+6a-4b+3a+6+2a-7b+3=16a-11b+9
d) (3x_x²)-(-2x²+3x)-6x²-2x)=3x-x²+2x²-3x-6x²-2x=5x²-2x
e) (2a²-4a+6)-(3a²+6a+5)+(4a²-a +5)=2a²-4a+6-3a²-6a-5+4a²-a+5=3a²-11a+6

Treść zadania napisana niewyraźnie...