Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:48:54+01:00
Pod pojęciem etos rycerski rozumiemy wykształcone przez wieki kryteria i ideały charakteryzujące grupę społeczna jaką było rycerstwo. Pojęcie etosu rycerskiego zaczęło tworzyć się już w starożytności, szczególnie w Grecji i Rzymie. Zrozumiałym jest, że z upływem lat niektóre pojęcia ewoluowały i odbiegły od swego pierwowzoru. Dlatego, w obecnych czasach etos rycerski choć w zmienionej formie dalej istnieje co wykaże po krótkiej analizie podstawowych jego cech.
1. Dobre urodzenie
- ojciec - deputowany w parlamencie europejskim, matka - projektantka mody.
2. Solidarność
- wysoko rozwinięta, szczególnie w ukrywaniu matactw w swojej grupie...
52 1 52