1. Oblicz odległość w km z Pragi (50*N;14*30'E) do bieguna N i oblicz również do bieguna S.

2. Punkt A leży na północ od punktu B. W tym samym dniu zmierzono wysokość Słońca w momencie górowania. W punkcie A na wysokości 50*, a w punkcie B na wysokości 45*. Odległość południkowa między tymi punktami wynosi 556 km. Oblicz obwód Ziemi.

3. Oblicz współrzędne geograficzne obserwatora widzącego górowanie Słońca po północnej stronie nieba na wysokości 47*25' , w dniu przesilenia zimowego., gdy radio w Londynie podało godzinę 18.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:50:19+01:00
Biegun północny
50 * 111,2 km = 5560 km
Biegun południowy
90 + 50 = 140
140 * 111,2 km = 15 568 km

556 km : (50-45) = 111,2 km
111,2 km * 360 = 40 032 km

90 - 23.27 - 47.25 = 19.08 S
18.00 - 12.00 = 6.00 = 360 min
360 min : 4 st. = 90 st. E

Współrzędne 19.08 S, 90 E