1)Budowa wnętrza Ziemi. ( nazwy )
2) Pojęcia:
-skala,
-minerał,
-gleba,
-profil glebowy (warstwy gleby),
3) Podział skal z przykładami.
4)Procesy wew.i zew. kształtujące powierzchnie Ziemi.
5) Przykładu gleb strefowych i astrefowych oraz obszary występowania.
6)Charakterystyka stref roślinnych Ziemi.

Pomorze ktoś bo mam jutro z tego kartkówkę a nie mam podr. bo pożyczyłam koleżance. Proszę o najszybsza odpowiedz kto pierwszy dostanie ode mnie 5 gwiazdek.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:51:15+01:00
1.
skorupa ziemska
płaszcz zewnętrzny
płaszcz wewnętrzny
jądro zewnętrzne
jądro wewnętrzne

Warstwy gleby :
1.Ściółka
2.poziom próchniczy
3.poziom wymywania
4.poziom wmywania
5.zwietrzelina skały macierzystej
6.skała macierzysta


5.
Gleby strefowe :
Gleby brunatne
gleby bielicowe
czarnoziemy

Gleby astrefowe :
gleby bagienne
mady
rędziny
2 3 2