Odpowiedzi

2010-03-02T17:49:13+01:00
Masz tu 2 królestwa polskie:
# Królestwo Polskie (kongresowe) – państwo, pozostające w unii personalnej z imperium rosyjskim, stworzone na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego w 1815, w 1832 włączone bezpośrednio do cesarstwa rosyjskiego, w późniejszym okresie znane też jako Kraj Nadwiślański (ros. Привислинский край).
# Królestwo Polskie (regencyjne) – Królestwo Polskie po uzyskaniu niezależności od Rosji, w czasie I wojny światowej quasi-sojusznik państw centralnych (Niemiec i Austro-Węgier).;))
6 3 6
  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T17:49:23+01:00
- Królestwo Polskie (1025-1031) – państwo polskie po koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II
- Królestwo Polskie (1076-1079) – królestwo polskie za czasów Bolesława Szczodrego
- Królestwo Polskie (1295-1296) – królestwo polskie za czasów Przemysła II
- Królestwo Polskie (1300-1306) – królestwo polskie za czasów Wacława II i


Wacława III
Zjednoczone Królestwo Polskie – państwo polskie w latach 1320-1386
Rzeczpospolita Obojga Narodów od 1569 Korona Królestwa Polskiego w unii z Wielkim Księstwem Litewskim do III rozbioru Polski w 1795.

Królestwo Polskie (kongresowe) – państwo, pozostające w unii personalnej z imperium rosyjskim, stworzone na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego w 1815, w 1832 włączone bezpośrednio do cesarstwa rosyjskiego, w późniejszym okresie znane też jako Kraj Nadwiślański.

Królestwo Polskie (regencyjne) – Królestwo Polskie po uzyskaniu niezależności od Rosji, w czasie I wojny światowej quasi-sojusznik państw centralnych (Niemiec i Austro-Węgier).
5 3 5
2010-03-02T17:49:29+01:00
Królestwo polskie - powstało w 1815 roku. Państwo nierozelwalne związane i połączone z unią personalną będąc w zaborze rosyjskim miala autonomia czyli ograniczoną samodzilność.Polacy miel wlasny sejm i rząd odrębne wojsko i skarb
7 3 7