Odpowiedzi

2010-03-02T17:49:44+01:00
Powstanie styczniowe (1863-1864) - narodowy zryw powstańczy przeciwko zaborcy, Rosji. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 r., trwało do późnej jesieni 1864 roku.
W latach 1861-1862 w Królestwie Polskim społeczność polska coraz bardziej domagała się reform agrarnych, demokratyzacji władzy i niezawisłości państwa od Rosji. W tej sytuacji radykalne ugrupowania, głównie lewica patriotyczna, zwana czerwonymi, opowiadała się za podjęciem otwartej walki i przystąpiła do przygotowywania powstania. W końcu 1862 r. konspiracja czerwonych obejmowała ok. 20-25 tys. członków i planowała przeprowadzenie insurekcji wiosną 1863 r. Spiskiem kierował Centralny Komitet Narodowy, pod przewodnictwem gen. Jarosława Dąbrowskiego
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:00:33+01:00
Przyczyny:
branka
Obozy politycze:
-"biali"-liczyli na poparcie państw zachodzich: Andrzej Zamoyski, Karol Majewski
-"czerwoni"- dążyli do obalenia cara i oddzyskania niepodległości, wydali manifest proklamujący: zniesienie różnic stanowych, natychmastowe uwłaszczenie chłopów: agaton Giller, Ignacy Chmielnicki.
Przebieg:
*22 stycznia 1863 ataki powstańców na garnizony rosyjskie nie powiodły się, nie udało sie zdobyć Płocka, dowodził stefan Bobrowski
*Podpisanie konwencji Alvenslebena między Prusami a Rosją w sprawie pomocy pruskiej w stłumieniu powstania
*11-18 marzec dyktatura Mariana Langiewicza, zwycięstwo pod Chrobierzezm i Grochowiskami
*maj 1863 przekształcenie rządy w Rząd Narodowy
* sierpień Namiestnikiem został Fiodor Berg
*wrzesień 1863- kwiecień 1684- dykratura Traugutta
Skutki: zniesiono odrębność Królestwa Polskiego- Kraj Przywiślański, Konfiskata majatków, rusyfikacja szkolnictwa, smierć, emigracja, zsyłki, odebranie praw miejskich
1 4 1