Odpowiedzi

2010-03-03T11:28:57+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Obliczam liczbę moli Ba(OH)2
0,16mola-------1000cm3
xmoli-----------185cm3
x=0,16*185/1000
x=0,0296mola

2. Otrzymaną liczbę moli zamieniam na masę
mBa(OH)2=137u+2*16u+2*1u=171u
171g Ba(OH)2------1mol
xg Ba(OH)2--------0,0296mola
x=171*0,0296
x=5,06g Ba(OH)2

3.Sprawdzam,którego z substratów użyto w nadmiarze
mBa(OH)2=137u+2*16u+2*1u=171u
mSO2=32u+2*16u=64u
mBaSO3=137u+32u+3*16u=217u

Ba(OH)2 + SO2---->BaSO3 + H2O
171g Ba(OH)2----------64g SO2
5,06g Ba(OH)2----------xg SO2
x=5,06*64/171
x=1,89g SO2
W nadmiarze użyto SO2, więc dalsze obliczenia wykonuję dla Ba(OH)2.

4. Obliczam masę powstałej soli
171g Ba(OH)2-------217g BaSO4
5,06g Ba(OH)2------xg BaSO4
x=5,06*217/171
x=6,4g BaSO4

Powstanie 6,4g BaSO4
2 4 2
2010-03-03T13:27:40+01:00
Masa molowa SO₂ = 64 g/mol
masa molowa BaSO₃ = 217 g/mol

1000 cm³- 0,16 mola
185 cm³- x
x = 0,03 mola

64 g - 1 mol
2,55 g - x
x = 0,04 mola

Ba(OH)₂ + SO₂ → BaSO₃ + H₂O
z równania wynika że 1 mol wodorotlenku reaguje z 1 molem tlenku, więc z poprzednich obliczeń wychodzi, że mamy nadmiar tlenku siarki(IV), zatem:

1 mol Ba(OH)₂ - 217 g BaSO₃
0,03 mola - x
x = 6,51 g BaSO₃ - tyle powstanie soli
2 4 2