Dobra, proszę tylko jak najprostszym sposobem. Łatwo, zwięźle.
Znajdź wielkość, której :

a) 13% to 18,2kg

b)66i 2/3% to 24 cm

c)33 1/3% to 18 dm

d)43% to 107,5km

e)125% to 2h 30 min

f)175% to 3m 50cm

g)210% to 3h 30 min

h)1500% to 2 kg 75 dag

3

Odpowiedzi

2009-10-19T20:51:12+02:00
A) 13% to 18,2kg
13% = 0,13
18,2kg : 0,13 = 140kg

b) 66²/₃% to 24 cm
66²/₃% = ²/₃
24cm : ²/₃ = 24 * ³/₂ = 36cm

c) 33 ¹/₃% to 18 dm
33 ¹/₃% = ¹/₃
18dm : 3 = 6dm

d) 43% to 107,5km
43% = 0,43
107,5km : 0,43 = 250km

e) 125% to 2h 30 min
125% = 1,25 = ⁵/₄
2h 30 min = 2,5h
2,5h : ⁵/₄ = 2,5h * ⁴/₅ = 2h

f) 175% to 3m 50cm
175% = 1,75 = ⁷/₄
3m 50cm = 3,5m
3,5m : ⁷/₄ = 3,5m * ⁴/₇ = 2m

g) 210% to 3h 30 min
210% = 2,1
3h 30 min = 3,5h
3,5h : 2,1 = ³⁵/₂₁ = ⁵/₃ = 1 ²/₃

h) 1500% to 2 kg 75 dag
1500% = 15
2 kg 75 dag = 2,75kg
2,75kg : 15 = 0,18(3)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T20:55:15+02:00
A) 13% - 18,2kg
100% - xkg

13x = 1820 / : 13 x= 140kg

b) 66,66% - 24cm
100% - xcm

66,66x = 2400 / : 66,66 x= 36

c) 33,33% - 18dm
100% - x
1/3x= 18/ :1/3 x=18*3 x= 54dm

d) 43% - 107,5km
100% - xkm

43x = 10750 / : 43 x = 250km

e)125% - 150min
100% - xmin

125x = 15000 / :125 x=120min

f)175% - 350cm
100% - x

175x - 35000 / : 175 x = 200cm


g)210% - 210min
100% - xmin

1% = 1min 100% = 100min

h)1500% - 275 dag
100% - xdag

1500x = 27500 / : 1500 x = 18, (3) dag

  • Użytkownik Zadane
2009-10-19T20:58:17+02:00
A)
proporcja
13%-18,2kg
100%-x

x=18,2kg*100%/13%
x=1820kg/13
x=140kg

b)
66i 2/3%-24 cm
100%-x

x=24cm*100%/66 i 2/3%
x=2400cm:200/3
x=2400cm*3/200
x=36cm

c)
33 1/3% to 18 dm
100%-x

x=18dm*100%/33 1/3%
x=1800dm:100/3
x=1800dm*3/100
x=54dm

d)
43%-107,5km
100%-x

x=107,5km*100%/43%
x=10750km/43
x=250km

e)
125%-2,5h
100%-x

x=2,5h*100%/125%
x=250h/125
x=2h

f)
175%-3,5m
100%-x

x=3,5m*100%/175%
x=350m/175
x=2m

g)
210%-3,5h
100%-x

x=3,5h*100%/210%
x=350h/210
x=1h i 20min

h)
1500%-2,75 kg
100%-x

x=2,75kg*100%/1500%
x=275kg/1500
x=11/60kg