Odpowiedzi

2010-03-02T18:06:17+01:00
Oblicz ile moli znajduje sie w 18,06×10²³ cząsteczek H2O

1 mol - 6,02 *10²³
x moli - 18,06 * 10²³

x=18,06/6,02= 3 mole