Wymień miejsca, z których słynie Islandia. Na zakończenie podaj źródła informacji według podanego wzoru:
Nazwiska autorów
..........................
Tytuł
..........................
Wydawnictwo
..........................
miejsce i rok wydania
.............................
Jeżeli rozwiązujesz to zadanie w internecie podaj odpowiedź na pytanie powyżej i wymień stronę internetową.

1

Odpowiedzi

2010-03-02T18:51:25+01:00