Proszę o czytelne napisanie danych ,szukanych wzoru i rozwiązania !.

1.Oblicz wartość pędu kilogramowej ryby płynącej z szybkością 2m/s kwadrat

2.Jak długo spada kamień z wykości 20m ?(g=10m/s kwadrat)

3.Z jakiej wysokości spada piłka jeżeli tuż przy ziemie miała szbykośc 72km/h ?

2

Odpowiedzi

2010-03-02T18:13:24+01:00

1)
dane m = 1 kg v = 2 m/s
szukane p
p=mv = 1*2 = 2 kg m/s
2)
dane
h=20 m
g=10 m/s2
szukane t
spadek swobodny czyli ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem g bez prędkości początkowej
zatem
h=gt^2/2 wyznaczam t
t=(2h/g)^1/2 pierwiastek z (2h/g)
t=(2*20/10)^1/2 = (40/10)^1/2 = 4^1/2 = 2 s
3)
dane v=72 km/h
szukane h
zakładamy spadek swobodny z przyspieszeniem g=10 m/s2 jak w zad 2
h=gt^2/2 g=v/t t=v/g
czyli
h=(g*(v/g^2)/2=v^2/2g
72 km/h=72000/3600=20 m/s
czyli h=20^2/(2*10) = 400/20 = 20 m
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:19:45+01:00
Zad1
Dane:
m = 1kg
V = 2 [m/s]
szukane: p
Roz.:
p = m × V = 1 kg × 2 [m/s] = 2 [kg × m/s]
Zad2
Dane:
h = 20 m
g = 10 [m/s²]
Szukane:
t
Rozw.:
h = gt²/2
2h = gt²
t² = 2h/g
t = √2h/g (po prawej stronie równania jest wszystko pod pierwiastkiem)
Czyli czas spadania
t₁= √2h/g
t = √2h/g (wszystko po prawej stronie jest pod pierwwiastkiem)
t = √2 × 20 m / 10 [m/s²] = √4[s²] = 2s
Zad3
Dane:
V = 72 km/h = 72000m/3600 s = 20[m/s]
g= 10 [m/s²]
Szukane:
h
Rozw.:
V = g × t

V = g × √2h/g
V = √g²2h/g (po prawej stronie wszystko po pierwiastkiem)
V = √2gh
V² = 2gh
h = V²/2g = ( 20[m/s])²/2 × 10 [m/s²] = 20 m/s
1 1 1