1. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje dotyczące łańcucha pokarmowego wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje - literę F.
a) W każdym łańcuchu osobniki danej populacji zjadają organizmy tworzące następne ogniwo.
b) Autotrofy są pokarmem następnego ogniwa - heterotrofów.
c) Tylko wybrane organizmy są częścią łańcucha pokarmowego.
d) Pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego tworzą organizmy autotroficzne.
e) Jeśli ustawimy organizmy w kolejności zjadający - zjadany to otrzymamy łańcuch pokarmowy.

2. Podane organizmy : wiewiórka pospolita, dzięcioł duży, wstężyk ogrodowy, lis rudy, mysz zaroślowa, puszczyk, dąb szypułkowy, kornik drukarz, sójka .
a)Utwórz z nich sieć pokarmową.
b) Wymień konsumentów II rzędu, producentów i roślinożerców.
c) wypisz organizmy które są:
1) TYLKO konsumentami I rzędu,
2) TYLKO konsumentami II rzędu,
3) konsumentami III rzędu.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T18:33:25+01:00
1.a)F
b)P
c)F
d)P
e)P
2.a)
dąb szypułkowy
wstężyk ogrodowy
sójka
kornik drukarz
wiewiórka pospolita
dzięcioł duży
mysz zaroślowa
puszczyk
lis rudy
b)
sójka
kornik drukarz
wiewiórka pospolita
c)1)dąb szypułkowy
wstężyk ogrodowy
2)sójka
kornik drukarz
3)wiewiórka pospolita
dzięcioł duży
mysz zaroślowa
puszczyk
lis rudy
19 3 19