Dwa ciała równocześnie rozpoczynają spadanie z wysokości H=45m nad ziemią. Pierwsze ciało spada swobodnie (v₀ = 0), a drugiemu nadano prędkość początkową zwróconą pionowo w dół (g=10m/s²).

a) Oblicz czas spadania pierwszego ciała,
b) Ile musiałaby wynosić wartość prędkości początkowej drugiego ciała, aby spadło ono o Δt=1s wcześniej niż pierwsze?
c) Oblicz szybkości końcowe obu ciał.
d) W jednym układzie współrzędnych narysuj dla obu ciał wykresy wysokości ciała nad ziemią w zależności od czasu. Wykresy sporządź na podstawie wcześniej przygotowanych tabel, w których potrzebne wartości oblicz co 0,5s.

PROSZĘ O POMOC!!!

2

Odpowiedzi

2009-10-19T23:45:12+02:00
A) s=45m
s=1/2at^2 sqrt(x) = pierwiastek kwadratowy z x
2s=at^2 x^2 = x do potęgi 2
t=sqrt (2s/a)
t=3s

b)t1=3s t2=2s t2=czas dla drugiego ciała s2=droga dla ciała 2
v= prędk. początkowa

s2=vt+1/2gt^2
vt=s-1/2gt^2
v=(s-1/2gt^2)/t= 12.5m/s

c) ciało 1
mgh=1/2mv^2 masy skracamy, usuwamy ułamek
2gh=v^2
v=sqrt(2gh)
v=30m/s

ciało 2 Vo= v pocz. Vk=v końc.
mgh+1/2mVo^2=1/2mVk^2 po usunięciu ułamków i m dostajemy
2gh+Vo^2=Vk^2
Vk=sqrt(2gh+Vo^2)
Vk=32.5m/s

d) ciało 1 h-wysokość nad ziemią s-dystans przebyty od startu
wszystko wyliczone z s=1/2at^2 wynik odjęty od 45m i otrzymujemy h
t=0.5s h=43.75
t=1s h=40m
t=1.5s h=33.75m
t=2s h=25m
t=2.5s h=13.75m
t=3s h=0m

ciało 2 wyliczone z s=Vot+1/2at^2 h,s podobnie jak dla ciala 1
t=0.5s h=37.5m
t=1s h=27.5m
t=1.5 h=15m
t=2 h=0m
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T00:20:56+02:00
A) s=45m
s=½at² sqrt(x) = √x
2s=at² x² = x²
t=sqrt (2s/a)
t=3s

b)t1=3s t2=2s t2=czas dla drugiego ciała s2=droga dla ciała 2
v= prędk. początkowa

s2=vt+½gt²
vt=s-½gt²
v=(s-½gt²)/t= 12.5m/s

c) ciało 1
mgh=½mv²masy skracamy, usuwamy ułamek
2gh=v²
v=sqrt(2gh)
v=30m/s

ciało 2 Vo= v pocz. Vk=v końc.
mgh+½mVo²=½mVk² po usunięciu ułamków i m dostajemy
2gh+Vo²=Vk²
Vk=sqrt(2gh+Vo²)
Vk=32.5m/s
4 2 4