Zad1.Cena 1 metra materiału jest równa 28 zł.Oblicz cenę 1 metra materiału po podwyżce o y%.

Zad2.Ewa otrzymała ze sprawdzianu x punktów.Punkty zdobyte przez Ewę stanowią 75% punktów możliwych do uzyskania z tego sprawdzianu.Jak była maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z tego sprawdzianu?

Zad3.Cena pewnego towaru przed obniżką wynosiła x zł,a po obniżce y zł.O ile procent obniżono cenę.

Zad4.Napisz liczbę trzycyfrową,której cyfrą setek jest a,cyfrą dziesiątek b,cyfrą jedności c.

Zad5.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego.
a)liczbę naturalną parzystą,
b)liczbę naturalną nieparzystą,
c)liczbę naturalną podzielną przez 3
d)trzy kolejne liczby naturalne podzielne przez 4


Proszę o szybką pomoc to na jutro!!!

1

Odpowiedzi

  • kw8
  • Początkujący
2010-03-02T18:16:44+01:00
1.
1m- 28zł
28+ y% * 28

2.
75%x + 25%x

3.
p= obniczka
x-p=y

4.
abc

5.
A
a= 1
2a

B
a= 5
3a

C
a= 3
3a

D
Tego nie wiem