Odpowiedzi

2009-10-19T21:21:49+02:00
1)2Zn+O2-> 2ZnO 2S+3O2->2SO3 ZnO+ SO3-> ZnSO4
2) SO3 + H2O- H2SO4 H2SO4+ Zn-> ZnSO4 + H2
3) ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O
4) ZnO + H2O-> Zn(OH)2 Zn(OH)2+ H2SO4-> ZnSO4 +2H2O
5)Zn(OH)2 + SO3-> ZnSO4 +H2O
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T21:23:37+02:00
Mając do dyspozycji cynk,tlen,wodę i siarkę podaj 5 sposobów otrzymywania siarczanu (VI) cynku.Ułóż rownania reakcji.

ZnSO₄

Najpierw "robimy" potrzebne związki:
tlenek siarki (VI): S + O₂→SO₂ => SO₂+O₂→SO₃
kwas siarkowy (VI) SO₃ + H₂O → H₂SO₄
tlenek cynku: Zn + O₂→ZnO
wodorotlenek metalu: Zn + H₂O → Zn(OH)₂

1. KWAS + METAL → SÓL + WODÓR
H₂SO₄ + Zn → ZnSO₄ + H₂

2. KWAS + TLENEK METALU → SÓL + WODA
H₂SO₄ + ZnO→ ZnSO₄ + H₂O

3. KWAS + WODOROTLENEK METALU → SÓL + WODA
H₂SO₄ + Zn(OH)₂ → ZnSO₄ + 2H₂O

4. TLENEK METALU + TLENEK NIEMETALU → SÓL
ZnO + SO₃ → ZnSO₄

5. WODOROTLENEK + TLENEK KWASOWY → SÓL + WODA
Zn(OH)₂ + SO₃ → ZnSO₄ + 2H₂O

a ostatnia reakcja podana przez hlejana (Zn(OH)2 + SO3) nie zachodzi, bo wodorotlenek cynku jest nierozpuszczalny, a więc nie jest zasadą.
4 5 4
2009-10-19T21:29:23+02:00
1. Zn + H2SO4 = ZnS04 + H2
metal + kwas = sól + wodór

2. Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O
zasada + kwas = sól + woda

3. ZnO + SO3 = ZnSO4
tlenek metalu + tlenek niemetalu = sól tlenowa

4. ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O
tlenek metalu + kwas = sól + woda

HMM niestety nie mam pomysłu na 5 sposób o brakuje mi jakby jeszcze jednego metalu aby mieć sól lub zasadę którą wezmę do reakcji.
MAm nadzieję, że chociaż czterema sposobami pomogłam !
2 3 2