Potrzebuje około 15-20 zdań o Hiszpanii lub Włoszech badź też Francji. Wybrać jedno z podanych i napisac. .My favourite country is.. opisac dlaczego jest moim ulubionym,dlaczego warto je odwiedzic (z uzyciem its worth visiting) co mozemy tam zobaczyc, o pogodzie, itp.

2

Odpowiedzi

2010-03-05T18:24:50+01:00
My favourite country is Spain. I like because it is an impressive and diverse country, whose northern ends, rich green hills reminiscent of Ireland, and southern parts allow you to feel the atmosphere of Moroccan landscapes and architecture.Spain has 41 million. population and each year the more than 58 million tourists, covers an area of 504 780 km2, while the capital and largest city is Madrid. State consists of 17 independent in their regions, covering 50 provinces. Spain is separated from the Pyrenees in the north of Europe, dating back almost to the south of Africa. Has a long Atlantic and Mediterranean coasts, and two archipelagos-Balearic and Canary Islands.There are very different both climate and landscape, which ranges from snow-capped Pyrenean peaks, through green meadows located in Galicia and Valencia orange groves and desert Almeria.


Podoba mi się dlatego, że jest to imponujący i zróżnicowany kraj, którego północne krańce, bogate w zielone wzgórza, przypominają Irlandię, a południowe regiony pozwalają poczuć atmosferę marokańskich krajobrazów i architektury.
Hiszpania liczy 41 mln. mieszkańców i każdego roku przyjmuje
ponad 58 milionów turystów, zajmuje obszar 504 780 km2,
stolica i jednocześnie największym miastem jest Madryt.
Państwo składa się z 17 niezależnych pod siebie regionów, które
obejmują 50 prowincji. Hiszpania jest oddzielona na północy
Pirenejami od Europy, na południu nieomal sięga Afryki.
Ma bardzo długie atlantyckie i śródziemnomorskiego wybrzeża oraz dwa archipelagi- Baleary i Wyspy Kanaryjskie. Bardzo rożne są tu
zarówno klimat, jak i pejzaż, który zmienia się od pokrytych
śniegiem pirenejskich szczytów, poprzez zielone łąki położone w Galicji i gaje pomarańczowe w Walencji i do pustynnej Almerii.
2010-03-05T21:21:41+01:00
I recommend you to visit France is a very mysterious country is much in it among other historical monuments cemeteries in which there exists the weather is a little different than our own in Poland is cooler. This is my favorite because there is a very good food well there in August and I feel much the family has always I am going there on vacation