Gmina Grónwald leży w wojewudztwie warmińsko mazowieckim.Zamieszkuje ją 6000 osub.Gmina zajmuje powierzchnie 180 km KWADRATOWE . Użydki rolne stanowią 71%,lasy 20% a jeziora 2%. Oblicz ilu mieszkańców przypada na jeden kilometr kwadratowy.Jle kilometrów kwadratowych zajmują lasy ile jeziora a ile urzydki rolne.

1

Odpowiedzi

2010-03-02T18:21:48+01:00
Ukladam proporcje:

6000 osob - 180 km²
x osob - 1 km²

stad tez: 6000 x 1:180= 33,333(3) osoby przypada na 1 km²

uzutki rolne 71% x 180 km²= 71/100 x 180 = 127,80 km²
lasy 20% x 180 = 20/100 x 180=36 km²
jeziora 2% x 180 = 2/100 x 180 = 3,6 km²