Odpowiedzi

2010-03-02T18:48:32+01:00
W mojej rozprawce spróbuję udowodnić, że `Zemstę` A.Fredry można porównać z `Panem Tadeuszem` A.Mickiewicza.
Po pierwsze w obu lekturach czytamy o zwaśnionych postaciach. W `Zemście` Cześnik konkurował z Rejentem, a w `Panu Tadeuszu` ród Horeszków skłócony był z rodem Sopliców.
Po drugie mimo waśni między rodzinami najmłodsze pokolenie obdarzyło się gorącą miłością. Fredro opisał miłość Wacława i Klary, którzy mimo kłótni w rodzinie mocno się kochali. Natomiast Mickiewicz uwzględnił w swojej epopei, aż dwie zakochane pary, były to Ewa Horeszkówna i Jacek Soplica, którym nie było dane żyć razem, oraz Tadeusz i Zosia, którzy mimo wszytko kochali się i byli razem.
Innym argumentem jest to, że treść obu lektur napisana jest wierszem i można przedstawić je na scenie teatralnej.
Sądzę, że w mojej rozprawce udowodniłem prawdziwość postawionej na początku tezy.