Zadanie 1
Jaką drogę przebywa rakieta w czasie 5 s z przyspieszeniem 20m/s^2?

Zadanie 2
Oblicz szybkość samochodu, który ruchem jednostajnym przebywa drogę 500m w czasie 5s.

Zadanie 3
Oblicz przyspieszenie ciała, które w czasie 5s przebywa drogę 75m.

Zadanie 4
Jak długo zjeżdżał narciarz ze stoku góry z przyspieszeniem 2m/s^2 jeśli jego szybkość wzrosła z od 9km/h do 72km/h?

Zadanie 5
Szybkość pocisku przy wylocie z lufy karabinu o długości 64cm wynosi 800m/s. Oblicz czas przelotu pocisku w lufie i jego przyspieszenie.

Zadanie 6
Prędkość statku płynącego w górę rzeki wynosi 3,6m/s, a w dół rzeki 5,4m/s. Jaką szybkość ma rzeka?

2

Odpowiedzi

2009-10-19T21:29:43+02:00
1. 20*5 m/s^2 = 100 m
2. 100 m/s
3. 75:5 = 25 m/s
2009-10-20T00:06:36+02:00
Nie zwracaj uwagi na #### poprostu przesuwaja mi sie liczby jak wrzucam na strone

1.
t=5s
a=20m/s^2 s=?
##a*t^2
s=-------
####2

####20m/s2 *5s^2###500m
s=----------------= -----------= 250 m
######2############2

2.
s=500m v=?
t=5s
s=v*t /:t
####s
v=-----
####t

##500m
v=------= 100m/s
###5s

3.
t=5s a=?
s=75m

##a*t^2
s=-------- /*2
####2

2s=a*t^2 / t^2
###2s###150m
a=----- = ------- = 6m/s^2
##t^2####25s^2


4.
a=2m/s^2 t=?
Vo=9km/h= 2,5 m/s
Vk=72km/h=20m/s

##/\V
a=----
###t

/\V=Vk-Vo=20-2,5=17,5 m/s^2

##/\V
t=----
###a

##17,5
t=-----= 8,75 s
###2


5.
s=64cm=0,64m t=?
v=800m/s

s=v*t /:v
###s##0,64
t=----=-----= 0,0008 s
###v##800