W trapezie o polu równym 36m kwadratowych jedna z podstaw jest 3 razy dłuższa od drugiej.
Oblicz długości tych podstaw , wiedząc, że wysokość tego trapezu ma 6 cm .

W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych jest o 18 stopni większy od
drugiego kąta ostrego.
Oblicz miary kątów ostrych tego trójkąta.

DZIĘKI ZA POMOC Z GÓRY :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:33:01+01:00
1. Pole w trapezie wyraża się wzorem:
P=½(a+b)×h
Wiemy że jedna podstawa jest 3 razy dłuższa od drugiej Zatem
Pierwsza podstawa = x (czyli nasze a)
Druga podstawa = 3x (czyli nasze b)
podstawiamy do wzoru to co już mamy podane:
36=½(3x+x)×6
36=12x /÷12
x=3 |Zatem pierwsza podstawa wynosi 3 a Druga
3×3=9 |wynosi 9

2.Suma kątów w trójkącie prostokątnym wynosi 180 Stopi.
Jeden z kątów wynosi na pewno 90 stopni.
Oznaczmy jeden z kątów Ostrych jako x a drugi jako x - 18 Zatem
180*=90*+x+x-18 (przenosimy liczby na jedną stronę x zostają)
180-90+18=2x
2x=108
x= 54 (pierwszy kąt ostry ma miarę 54 * natomiast Drugi:
x-18=54-18= 36