1.W Polsce obowiązuje zasada ...... , a nie zasada ........
2.Obywatel RP ma m. in. prawo .........
3.Do obowiązków obywatela RP należy ...........
4.Ponadto dobry obywatel powinien.............
5.Dziecko to także obywatel , gdyż ..............
6.Obywatele, którzy nie ukończyli 18 roku życia , nie mogą brać udziału w .......... , mają natomiast prawo ....................

1

Odpowiedzi

2010-03-02T23:37:40+01:00
1.
2.....m.in. prawo brać udział w wyborach.
3.Do obowiązków obywatela RP należy posiadać DOWÓD OSOBISTY lub np.obrona narodowa.
4........ czcić hołd,oddany patriota itp.
5.Dziecko to także obywatel, gdyż nabywa się obywatelstwo z chwila narodzin.
6.Obywatele, którzy nie ukończyli 18 roku życia, nie mogą brać udziału w wyborach, mają natomiast prawo być np. członkiem stowarzyszenia.
4 2 4