Zamień liczbe na iloczyn:
1) 3a-3

2) 4+4x

3) 6m-6a

4) 8a-16

5) 15b+10

6) 16b-12c

7) 12x+36y

8) y-3y

9) 15a(do kwadratu) + 12b (do kwadratu)

10) 24x(do kwadratu) - 16y

11) 12a(do kwadratu) - 8b

12)10n - 15m

(Błagam rozwiążciee.!)
[Proszee.!];*

2

Odpowiedzi

2010-03-02T18:27:00+01:00
1. 3(a-1)
2. 4(1+x)
3. 6(m-a)
4. 8(a-2)
5. 5(3b+2)
6. 4(4b-3c)
7. 12(x+3y)
8. y(1-3)
9. 3(5a do kwadratu + 4b do kwadratu)
10. 8(3x do kwadratu - 2y)
11. 4(3a do kwadratu - 2b)
12. 5(2n - 3m)
2010-03-02T18:28:47+01:00
3a-3= 3(a-1)
4+4x = 4(1+x)
6m-6a= 6(m-a)
8a-16= 8(a-2)
15b+10=5(3b+2)
16b-12c=4(4b-3c)
12x+36y=12(x+3y)
y-3y=-2y
15a²+12b²= 3(5a²+4b²)
24x²-16y=8(3x²-2y)
12a²-8b=4(3a²-2b)
10n-15m=5(2n-3m)