Napisz tekst po angielsku:
Kopalnia soli w Wieliczce to największy zakład górniczy na ziemiach polskich. Pełni funkcje muzeum. Liczy ponad 700 lat. Jest jedną z najstarszych kopalni w Europie. Największą atrakcją jest kaplica św. Kingi. Zachwyca wykutymi w soli ołtarzami i płaskorzeźbami. Ich twórcami są górnicy, Józef i Tomasz Markowscy. W środku znajdują się:
- podziemne kaplice
- wyrobiska z pięknymi obudowaniami drewnianymi
- słone jeziorka
- liczne dawne narzędzia
- maszyny i urządzenia górnicze.


Daję naj ;d

1

Odpowiedzi

2010-03-02T18:25:56+01:00
Salt mine in the Wieliczka it is the largest mining unit on Polish land. He/she is serving as the museum. He is counting over 700 years. He is one of the oldest mines in Europe. Saint Kinga's chapel is a centre-piece. He is delighting with altars forged in the salt and low relieves. Miners, Józef and Tomasz Markowscy are their authors. Inside they are: - underground chapels - excavations with beautiful with lining wooden - salty lakelets - numerous former tools - machines and mining devices.