Edinburgh has thousands of visitors every summer, and Travotel Hotels are offering ł535 per month plus full board for a Hotel Reception Assistant. It's a temporary summer contract, ideal for a student. The duties include answering the phone, helping customers, assisting the senior receptionist and any other odd jobs. The hotel is open 24 hours, so you may be asked to work shifts, and overtime is also available.
How about working in a restaurant? Eatwell Restaurants are recruiting part-time staff to serve and clear tables in its central London branches. Applicants must be at least 18years of age and a neat and tidy appearance is essential. The posts are all in Central London and the pay is ł7,25 per hour.
To apply for any of the jobs above visit our website.

1

Odpowiedzi

2010-03-02T18:53:44+01:00
Edynburg ma tysiące turystów każdego lata, a Travotel Hotele oferują L535 miesiecznie plus pełne wyżywienie w hotelu recepcja Assistant. To umowę na czas letni, idealne dla studentów. Obowiązki obejmują odbieranie telefonów, pomagając klientom, pomagając starszym recepcjonista i inne prace dorywcze. Hotel jest otwarty przez 24 godzin, więc może zostać wezwany do pracy zmiany i nadgodziny jest również dostępna.
Jak o pracy w restauracji? Eatwell Restauracje zatrudnia w niepełnym wymiarze czasu pracy, aby służyć i przejrzystych tabel w centralnej oddziały w Londynie. Wnioskodawcy muszą mieć co najmniej 18 rok życia i wygląd zadbanej jest niezbędna. Posty są w centrum Londynu i wynagrodzeń L7, 25 za godzinę.
Aby ubiegać się o wszystkich nowych miejsc pracy powyżej odwiedzenia naszej strony internetowej

niewiem o co chodzilo a l przed liczbami
1 5 1