Odpowiedzi

2010-03-05T11:20:58+01:00
Older people can help in many ways. One of them is to make a purchase. Any elderly person who has trouble walking would be grateful. We can also help cleaning up and washing. This elderly person would then be clean and well groomed. Older people can bestow love. When you are lonely, we can visit them to feel that we remember them. When an elderly person is very ill, we can take care of her. Older people can also help to cross the street. We will then grateful. Sales clerks could be packed into shopping bags. Older people need help to go to church. Almost every older person who likes to go to church, and where the elderly can swoon.TŁUMACZENIE:

Starszym ludziom możemy pomagać na wiele sposobów. Jednym z nich może być zrobienie zakupów. Każda starsza osoba która ma problem z chodzeniem byłaby wdzięczna. Możemy także pomóc sprzątając i piorąc. Taka starsza osoba byłaby wtedy czysta i zadbana. Starsze osoby możemy darzyć miłością. Gdy są samotni możemy je odwiedzać by czuli że o nich pamiętamy. Gdy starsza osoba jest mocno chora to możemy się nią opiekować. Starszym ludziom można też pomoc przejść przez ulicę. Będą nam wtedy wdzięczni. Sprzedawczynie w sklepie mogłyby zapakować do torby zakupy. Starszym osobom powinniśmy pomóc pójść do kościoła. Prawie każda starsza osoba lubi chodzić do kościoła, a gdy jest w starszym wieku może zasłabnąć.
1 2 1
2010-03-05T12:40:01+01:00
There are so many ways and reasons to help elderly people. We can help them go across the street(for example: when it's all cover at the snow) or take their bags. They are people like us, too. We shouldn't forget about it. We can be in their shoes someday, in the future. Now we are young and we fell free all the time, we don't care about them, when they are in pain, they are ill and they need help. In our free time, we should visited our grandpa. We should ask them about their life and the ways that we can help them. Meybe they're need somebody who could dust their carpets? Or meybe they're need somebody wh could go for a walk with their dog? They are people like us too and we can be nice to them. It seems hard to do but it doesn't. They were young and full of power persons in the past, but now they're need help and we can give it them. We should more take care of them. Helping people, however, it's the best choice to spending our time at doing something good. And it is for free!

Istnieje wiele sposobów i powodów, aby pomagać osobom starszym. Możemy pomóc im przejść przez ulicę, np. kiedy wszystkie drogi są oblodzone, lub ponieść ich siatki z zakupami. Oni, tak jak i my, również są ludźmi. Nie powinniśmy o tym zapominać. Kiedyś, w przyszłości, możemy być tacy jak oni. Teraz jesteśmy jeszcze młodzi i beztroscy, oni nas nie obchodzą, mimo że cierpią i chorują, potrzebują naszej pomocy. W wolnym czasie powinniśmy odwiedzić naszych dziadków. Zapytać ich o samopoczucie i ewentualną pomoc z naszej strony. Może akurat przydałby im się ktoś, kto mógłby odkurzyć dywany? Albo potrzebują kogoś, kto wyszedł y na spacer z psem? Oni również, tak jak i my, są ludźmi i możemy być dla nich mili. To nie jest takie trudne, jak nam się wydaje. Oni wcześniej również byli młodymi ludźmi z mnóstwem energii, ale teraz potrzebują naszej pomocy. Powinniśmy więcej o nich myśleć. Jakakolwiek pomoc innym ludziom jest najlepszą rzeczą jaką możemy zrobić w wolnym czasie. I jest darmowa!
1 2 1