Odpowiedzi

2010-03-02T18:30:35+01:00
+ są przy metalach i wodorze
a - przy reszcie

żeby wiedzieć ile ma być minusów musisz znać ich wartościowość .

np H ma 1 wartosciowosc wiec bd H+ .
albo Mg ma 2 wartosciowosci więc bd Mg²+
15 4 15
2010-03-02T18:59:25+01:00
Wszystko opiera się na prostej matematyce. Dokładniej na dodawaniu. Zawsze ilość plusów i minusów po jednej i drugiej stronie musi być równa. Najprościej będzie to wytłumaczyć na przykładzie. Na przykład siarczan magnezu (VI) ma wzór MgSO4. Przy dysocjacji jonowej wygląda to tak:
MgSO4 -----> (+2) Mg + -(2) SO4 [rzeczy napisane tutaj w nawiasach okrągłych normalnie pisane są u góry]
Pytasz skąd to się wzięło. Wejś do ręki tabele rozpuszczalności. Jak widzisz u góry i z boku tabeli widnieje to, co ja napisałam po strzałce. Zawsze gdy rozbijasz coś na podstawie dysocjacji korzystasz właśnie z tej tabeli i nic prostszego - musi to tylko przepisać. Kiedy mówiłam o tym, że plusy i minusy muszą być w takiej samej ilosci mówiłam o tym, co masz za strzałką. Problem pojawia się, kiedy jeden z reagentów ma inna liczbe niż drugi [tą z tabeli rozpuszczalności]. Wtedy poprzez mnożenie wyrównujemy ilość plusów i minusów, jak na przykładzie niżej.

siarczan potasu (VI] K2SO4
K2SO4 -----> 2 (+)K + (-2) SO4

fosoforan potasu (V)
K3PO4 ---------> 3 (+) K + (-3) PO4

mam nadzieje, że est to w miare zrozumiałe.
w razie problemów - pisz.
16 4 16
2010-03-02T19:03:36+01:00
DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW:
I przykład : dysocjacja kwasu fosforowego(V)
H₃PO₄ ---> 3H⁺ + PO₄³⁻
A więc jest 3H⁺, ta duża 3 to mówi o tym ile jest atomów wodoru, w kwasie jest H₃ więc jest ich 3 , dlatego 3H⁺, a jak chodzi o ten plus to jest wartościowość wodoru, on jest zawsze jednowartościowy, ale skoro jest jednowartościowy to już nie piszemy ¹⁺ , tylko sam ⁺.
A jak chodzi o resztę kwasową, czyli PO₄³⁻, to nie ma przed nią żadnej dużej literki ponieważ jest tylko jeden atom tego związku , np. gdyby było (PO₄)₃ to by było 3PO₄³⁻ , choć taka sytuacja może się zdarzyć w solach, bo w kwasach nie, ponieważ wodór jest zawsze jednowartościowy. A na górze jest ³⁻ , ponieważ reszta kwasowa tego kwasu jest trójwartościowa , a to wynika z tego że jest H₃, wartościowość reszty kwasowej jest napisana przy wodorze, tutaj jest H₃, dlatego jest na górze ³⁻ , np. w kwasie siarkowym (VI) H₂SO₄ reszta kwasowa czyli : SO₄ jest dwuwartościowa bo jest H₂.
A i pamiętaj , że wodór zawsze występuje w jonach dodatnich (kationach) i zawsze jest plus na górze NIGDY NIE BĘDZIE MINUSU! , a reszta kwasowa występuje w jonach ujemnych (anionach) i zawsze jest ⁻ na górze, NIGDY NIE BĘDZIE PLUSU !

DYSOCJACJA JONOWA WODOROTLENKÓW:
I przykład : dysocjacja jonowa wodorotlenku sodu
NaOH ---> Na⁺ - OH⁻
Sód (Na) jest zawsze jednowartościowy , dlatego jest ⁺, bo jedynki przed plusem nie trzeba pisać I ZAPAMIĘTAJ , ŻE JON WODOROTLENKOWY OH JEST ZAWSZE JEDNOWARTOŚCIOWY W POSTACI OH⁻, może być np. 2OH⁻, ale nigdy nie może być, np. OH²⁻. przed tym minusem na górze nigdy nie będzie stała żadna cyfra , ZAWSZE BĘDZIE SAM MINUS NA GÓRZE, BEZ ŻADNEJ CYFERKI, ;)

II przykład : dysocjacja jonowa wodorotlenku wapnia (zasady wapniowej)
Ca(OH)₂ ---> Ca²⁺ + 2OH⁻
Przed Ca nie ma żadnej dużej cyferki , ponieważ jest jednej atom wapnia, gdyby było np. Ca₂, to by było 2Ca²⁺, ale to tylko może wystąpić w solach, nigdy nie w wodorotlenkach, bo pamiętaj że OH⁻ jest zawsze jednowartościowy. Jak chodzi o 2OH⁻ to jest tam duża dwójka ponieważ są dwa atomy tego związku , i PAMIĘTAJ W OH⁻ ZAWSZE SAM MINUS NA GÓRZE BEZ ŻADNEJ CYFERKI, ZAWSZE OH⁻ ! ale może być np.
2OH⁻
3OH⁻
4OH⁻
5OH⁻
6OH⁻ itd.

DYSOCJACJA JONOWA SOLI :
I przykład: dysocjacja jonowa azotanu(V) glinu
Al(NO₃)₃ ---> Al³⁺ + 3NO₃⁻
Glin jest zawsze trójwartościowy , dlatego jest trójka na górze, a nie ma żadnej dużej cyferki przed nim ponieważ jest jeden atom glinu, jakby było Al₃ to by było 3Al³⁺ , bo są trzy atomy glinu, ale w tym przypadku tak nie będzie. A jak chodzi o (NO₃)₃ to w dysocjacji jest 3NO₃⁻ , a stoi przed tym związkiem duża trójka, ponieważ są trzy atomy tego związku bo jest trójka za nawiasem - (NO₃)₃. A jak chodzi o ten minus na górze, to nie ma przed nim żadnej cyferki ponieważ , jest jednowartościowy , gdyż jest to reszta kwasowa kwasu azotowego(V), a ona jest zawsze jednowartościowa.

Mam nadzieję, że pomogłam , jak chcesz to pisz jeszcze w prywatnych wiadomościach, jak nie zrozumiałaś czegoś, służę pomocą ;-))
42 3 42