1.Pojęcia
a)sorpcja
b)ropa naftowa
c)wapno gaszone
2.Na czym polega destylacja ropy naftowej, wymień produkty, które powstają.
3.Oblicz zawartość wapnia w marmurze CaCo3
masa Ca 40 u
masa O 16 u
masa C 12 u
4.Podaj przykłady zaprawy gipsowej i jej reakcje
5.Wymień 3 odmiany skał wapiennych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T21:55:53+02:00
1.Pojęcia
a)sorpcja - pochłanianie jednej substancji – "sorbatu", przez inną substancję – "sorbent".
b)ropa naftowa - ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń.
c)wapno gaszone - jest to wodorotlenek wapnia.

2.Na czym polega destylacja ropy naftowej, wymień produkty, które powstają.
Po wstępnym oczyszczeniu, odwodnieniu i odsoleniu ropa ogrzewana jest w wymiennikach ciepła i następnie ulega rozdziałowi na frakcje w kolumnie destylacyjnej (wieży) pod ciśnieniem atmosferycznym. Ten rozdział i późniejszy, pod zmniejszonym ciśnieniem nie zmieniają składu chemicznego ropy, należą więc do metod zachowawczych. Destylacja rurowo-wieżowa (DRW) jest metodą zachowawczą.

Destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym umożliwia rozdział ropy na frakcje. Są to:

# benzyna (ciekła frakcja wrząca do 150°C)
# nafta (150-260°C)
# olej napędowy (260-370°C)
# olej opałowy (powyżej 370°C)

3.Oblicz zawartość wapnia w marmurze CaCo3
masa Ca 40 u
masa O 16 u
masa C 12 u
m=40+12+3*16=100u
100% -100u
x% --- 40u
x=40%

4.Podaj przykłady zaprawy gipsowej i jej reakcje
*gips palony + H2O ---- zaprawa gipsowa (hydrauliczna, twardnieje pod wpływem wody).
2CaSo4 x H2O + 3H2O ---->2(CaSO4 x 2H2O).

5.Wymień 3 odmiany skał wapiennych.
kreda,
2 5 2