Proszę o pomoc !
Muszę na jutro przetłumaczyć te zdania z dowolnego źródła może być z internetu tylko proszę o rozwiązanie tego zadania !

To jest język łaciński ( może być trochę błędów powiem tylko tyle że to zadanie jest z historii )
- Lex retro non Agił
- Lex superior dergota legi
- Nalum crimen sine lege
- Ad imposibilia remo obligator
- Ignoria iuris nocet

Proszę o rozwiązanie zadania ! Dam 30 punktów !

1

Odpowiedzi

2010-03-02T22:28:31+01:00
Lex retro non Agit - prawo nie działa wstecz

Lex superior derogat legi inferiori - ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną

Nullum crimen sine lege - żaden czyn nie jest przestępstwem, jeśli takim nie określi go prawo

Ad impossibilia nemo obligatur - nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych

Ignorantia iuris nocet- nieznajomość prawa szkodzi