Odpowiedzi

2009-04-16T16:52:09+02:00
Vkuli=Vstozka
H stozka = 20
z tw pitagorasa r2 stozka + h2 stozka = L2 stozka
L -tworzaca
5²+20²=L²
L≈20,6 cm