Zadanie 5/290
Krawędź podstawy ostrosłupa trójkątnego prawidłowego jest równa 4 cm, a krawędź boczna jest dwa razy od niej dłuższa. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi...

Zadanie 6/290

Z drutu o długości 39 cm Rafała zrobił szkielet czworościanu foremnego. Jaką długość ma krawędź tego czworościanu...

Zadanie 7/290
Wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego są równe i sum ich długości wynosi 108 cm.
Oblicz długość jednej krawędzi tego ostro słupa.

Nie musicie robić mi robić od razu wszystkich chodź byłabym bardzo wdzięczna;)

1

Odpowiedzi

2010-03-03T15:16:31+01:00
Zadanie 5/290

4 * 3 + ( 4 * 2 ) * 3 = 4 * 3 + 8 * 3 = 12 + 18 = 30

Zadanie 6/290

39 / 6 = 6 , 5
1 5 1