Doprowadź do najprostszej postaci podane wyrażenia algebraiczne i oblicz ich wartości liczbowe.

a) 5a + (3b - 4) - (4a = 2b) + 4 dla a = 3,25 b= 7 ₅¹²

b) -c + 5d + (8c -7) - (6c + 4d) - 6 - d + 3c + 13 dla c= -¾ d= 7 ₅¹²⁸

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:44:58+01:00
A) 5a + (3b - 4) - (4a - 2b) + 4 dla a = 3,25 b= 7 ₅¹²
5a+3b-4-4a+2b+4 = a+5b
a+5b = 3,25 + 5*..... (nie wiem jaka jest wartość b.. )
lub
a) 5a + (3b - 4) - (4a + 2b) + 4 dla a = 3,25 b= 7 ₅¹²
5a+3b-4-4a-2b+4 = a+b
*nie wiem co jest w drugim nawiasie "+" czy "-"

b) -c + 5d + (8c -7) - (6c + 4d) - 6 - d + 3c + 13 dla c= -¾ d= 7 ₅¹²⁸
-c+5d+8c-7-6c-4d-6-d+3c+13 = 4c
4c = 4*(-¾) = -12/4 = -3
4 5 4