1. Oblicz pracę wykonaną w opisanych przypadkach.
a) Człowiek przesuną po podłodze skrzynią o 1,5m, ciągnąc ja siłą 100N
b) Samolot pasażerski przeleciał drogę 500 km, popychany przez swój silni odrzutowy siłą 700 kN
c) Mrówka przesunęła liść o 20 cm, ciognąc go siłą 1 mN
zad 2
Pchanie pewnego samochodu wymaga siły 200N. oblicz, na jakiej drodze, pchając ten samochód, wykonamy pracę
a)600 J
b) 2kJ
c) 10 J

2

Odpowiedzi

2010-03-02T19:02:41+01:00
Zad1
a)
Dane:
s =1,5 m
F = 100 N
Rozw.:
W = F × s = 100 N × 1,5 m = 150 J
b)
Dane:
s = 500 km = 500 000 m
F = 700 kN = 700 000 N
rozw.:
W = F × s = 700 000 N × 500 000 m = 350000000000J
Zad3
Dane:
F = 200 N
W₁ = 600 J
W₂ = 2 kJ = 2 000 J
W₃ = 10 J
Rozw.:
W = F × s
s = W₁/F = 600 J / 200 N = 3 m
s = W₂/F = 2 000 J/200 N = 20 m
s = W₃/F = 10 J / 200 N = 0,05 m

6 4 6
2010-03-02T19:11:46+01:00
1.
a) Dane: Szukane:
s= 1,5m W=?
F=100N

W= F*s [1N*1m=1J]
W= 100*1,5=150J
Odp.: wykonana praca wynosi 150J

b) Dane: Szukane:
F= 700 kN=700000 N W=?
s=500 km=500000 m

W= F*s
W= 700000*500000= 350 000 000J= 350 MJ
Odp.: praca wynosi 350 MJ

c) Dane: Szukane:
s=20 cm=0,2 m W=?
F= 1MN= 1 000 000N

W=F*s
W= 1 000 000*0,2= 20 000J= 20kJ
Odp.: praca wynosi 20kJ

2.
a) D: Sz:
F=200N s=?
W= 600 J

s= W:F [m]
s= 600 J : 200 N= 3m
odp.: prace 600 J wykonamy pchając ten samochód na drodze 3m, z siła 200 N
b) D: Sz:
F= 200N s=?
W= 2kJ = 2000 J

s= W:F
s= 2000 J : 200 N = 10m
odp.: prace 2000 J wykonamy pchając ten samochód na drodze 10m, z siła 200 N.

c) D: Sz:
F= 200 N s=?
W= 10 J

s= W:F
s= 10 J : 200 N = 0,05m = 5cm
odp.: prace 10 J wykonamy pchając ten samochód na drodze 5cm, z siła 200 N.
2 5 2