1.Podaj nazwy związków chemicznych.
a)Cr2S3 b) AlBr3 c)Bal2
2.Ustal wzrory sumaryczne zwizkow chemicznych.
a) N(V) i O (II) b) Cu(I) i S(II) c) Mg(II) i Cl(I)
d)Fe(II) i S(II) e) Fe(III) i S(II) f)Ca(II) i O (II)
g)Fe(II) i Cl(I) h)Cu(II) i S(II) i) Zn(II) i S(II)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:08:21+01:00
1.
a) siarczek chromu(III)
b) bromek glinu
c) jodek baru
2.
a) N2O5
b) Cu2S
c) MgCl2
d) FeS
e) Fe2S3
f) CaO
g) FeCl2
h) CuS
i) ZnS
2010-03-02T20:00:02+01:00
1) a) siarczek chromu (III)
b) bromek glinu
c) jodek baru
2) a) N2O5
b) Cu2S
c) MgCl2
d) FeS
e) Fe2S3
f) CaO
g) FeCl2
h) CuS
i) ZnS