Odpowiedzi

2010-03-02T18:57:55+01:00
Na mocy traktatu w Verdun w 843r. państwo Karola Wielkiego podzielono między synów Ludwika I Pobożnego : Lotara , Karola Łysego, Ludwika Niemieckiego. Pierwszy z synów Lotar otrzymał razem z tytułem cesarskim Italię i środkową część cesarstwa. Drugi syn Karol Łysy dostał część zachodnią państwa, a Ludwik Niemiecki część wschodnią.