Zadanie 1
Aby w obwodzie zamkniętym wzbudzić prąd indukcyjny należy:
a) ustawić w pobliżu magnes
b) ustawić dwa magnesy po przeciwnych stronach obwodu
c) zbliżać magnes do obwodu
d) podłączyć do obwodu baterię
Zadanie2
Źródłem pola magnetycznego nie jest:
a) aluminiowa sztabka
b) igła magnetyczna
c) przewodnik, w którym płynie prąd
d) Ziemia
Zadanie 3
Falą elektromagnetyczną nie jest:
a) promieniowanie rentgenowskie
b) dźwięk
c) światło widzialne
d) promieniowanie podczerwone

1

Odpowiedzi

2010-03-02T18:41:48+01:00