Wyprowadź wzór na:
a) długość przekątnej kwadratu
b) wysokość trójkąta równobocznego
c) długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny
d) długość promienia okręgu opisanego w trójkącie równobocznym
*najlepiej z twierdzenia Pitagorasa

2

Odpowiedzi

2010-03-02T18:46:38+01:00
A) a²=a²+a²
d²=2a²
d=√2a²
d=a√2
b) wzór będzie h=a√3 ÷2

h²=a²-(½a)²
h²= a²-¼a²
h²=¾a²
h=√¾a²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:51:58+01:00
A²+b²=c²

a) dł. boku kwadratu: a
a²+a²=(dł. przek. kw.)²
b) bok trójkąta: a, wysokość: h
h²+(½a)²=a²
h²=a²-(½a)²
c) bok trójkąta: a, wysokość: h, promień: r
r=⅓h
h²+(½a)²=a²
h²=a²-(½a)²
d) bok trójkąta: a, wysokość: h, promień: r
r=⅔h
h²+(½a)²=a²
h²=a²-(½a)²
2 3 2