Odpowiedzi

2010-03-02T18:47:06+01:00
W Polsce
Torfowisko na Hebrydach
Torfowisko w pobliżu Jeziora Moszne
W pobliżu wybrzeża Bałtyku
Na Mazurach i Kurpiach
Oraz w dolinach Noteci i Biebrzy.
Na obszarach górskich torfowiska występują w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej w Karpatach oraz w Górach Izerskich, Karkonoszach, Górach Stołowych i Górach Bystrzyckich w Sudetach.
Typy torfowisk:
* torfowiska niskie – powstające na skutek przepływu lub stagnowania wód eutroficznych, najczęstsze na obszarze Polski, wykształcają się w obrębie dolin rzecznych, żyzne i bogate florystycznie: zbiorowiska szuwarowe (trzcina, pałka) lub darniowe (mchy, turzyce),
* torfowiska wysokie – zasilane przez oligotroficzne wody opadowe, mszary powstające w bezodpływowych zagłębieniach terenu, silnie kwaśne, ubogie w substancje odżywcze, a co za tym idzie - ubogie florystycznie (torfowce, turzyce, rośliny owadożerne); kształtują się tu warunki odpowiednie dla borów bagiennych,
* torfowiska przejściowe – spotykane w pośrednich warunkach siedliskowych. Na torfowiskach tych rosną zbiorowiska mszarno-turzycowe. W ich skład wchodzą turzyca nitkowata, turzyca bagienna, bagnica torfowa, wełnianka wąskolistna, mchy torfowce i mchy brunatne, trzcina pospolita. W wyniku sukcesji naturalnej pojawiają się na torfowiskach sosna i brzoza. Osobliwość Mazur stanowią torfowiska porośnięte świerczynami oraz duże nagromadzenie roślin borealnych i subarktycznych. Torfowiska przejściowe występują głównie w północno-wschodniej Polsce, na Pojezierzu Pomorskim (rezerwaty "Bagno Chłopiny" na północ od Gorzowa, "Smolne Błoto" na zachód od Gdańska) i na Polesiu Lubelskim. W Sudetach występują torfowiska przejściowe porośnięte kosodrzewiną i brzozą karłowatą, znane jako Mszary Izerskie.
2010-03-02T18:47:54+01:00
Torfowiska występują na terenach mokrych gdzie tak zwane roślinny łąkowe lub bagienne
( np. trzcina)
zostają sprasowane pod ogromnym ciężarem roślin lub wody bez dostępu do tlenu i po wielu, wielu latach rośliny te przekształcają się w torf a nawet po następnych setkach tysięcy lat w złoża ropy naftowej, gazu ziemnego i w węgiel.
Dzisiaj obecnie na terenach gdzie jest torf jest wykorzystywany do biomas do palenia, kosmetyków itp. na takich terenach występuje też różnorodność roślin zwierząt i innych przectawicieli organizmów rzywych
np mech torfowiec